Current location: ABOUT US >> Office & Staffs

Office & Staffs

Room

Title

Person in Charge

Members

Tel/Email

1405

Secretary of OEC CPC Branch

WANG Limin


+86-511-88786159

wlm@ujs.edu.cn

1403

Dean

WU Peng


+86-511-88792208
oecdean@ujs.edu.cn

1407

1409

1411

Vice Dean

FENG Chunlai

CUI Yong

WANG Bin

(Deputy Secretary)

FENG Cong


+86-511-88783669

feng@ujs.edu.cn

+86-511-88786803

cuiyong@ujs.edu.cn

+86-511-88786957

1000004044@ujs.edu.cn

fengcong@ujs.edu.cn

1401

CPC Affairs Office

DAI Guowei


+86-511-88795053

937230153@qq.com

1401

Administration Office

WU Wenhao


+86-511-88795053

oecoffice@ujs.edu.cn

1307

1301

Students’ Affairs Office

GAO Shuting

LIANG Weisong

LU Yan

MU Yage

YU Hong

GE Lingyun

LU Wenkai

Arun

Abdul

+86-511-88792566

oecstudent@ujs.edu.cn

1305

Admission Office

CHEN Min

HUA Yue

+86-511-88792366

admission@ujs.edu.cn

1303

Teaching Affairs Office

DING Min

GUO Wanying

LU Liu

+86-511-88792216

oecteaching@ujs.edu.cn

1410

Belt&Road Office

Chen Yushan

LI Hannan

+86-511-88796366

postgradute_

education@ujs.edu.cn

1000030088@ujs.edu.cn

Contact Us

08:30-11:30  |  14:00-17:00

Admissions Office: +86-511-88792366

Students' Affairs: +86-511-88792566

Teaching Affairs: +86-511-88792216

No. 301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu P.R. China 212013